بِتاب بر ساقہ‌ام
بِبار بر ریشہ‌ام
خودت را بہ من پیوند بزن
من هرلحظہ
درحالِ افتادنم...

/ 0 نظر / 29 بازدید