با تمام دوستی ها ،دلم بیگانه گشت

با تمام دردها،سینه ام هم خانه گشت

سخت بشکستی دلم ،ای بیوفا

من نمی دانم چرا ،آخر چرا

/ 0 نظر / 31 بازدید