کاش این دل بتواند که رهایت بکندیا که از خاطره ها باز صدایت بکندرفتی و مانده نشان بر دل ما...بازگردی، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید
با تمام دوستی ها ،دلم بیگانه گشتبا تمام دردها،سینه ام هم خانه گشتسخت بشکستی دلم ،ای بیوفامن نمی دانم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید
تا کی ای دلبر،دلِ من بارِ تنهایی کشد؟ترسم از تنهاییاحوالم به رسوایی کشد
/ 0 نظر / 26 بازدید
او صبر خواهد از منبختى که من ندارممن وصل خواهم از وىقصدى که او ندارد
/ 0 نظر / 31 بازدید
شهریور 96
16 پست
مرداد 96
1 پست